Riethovenaren doneren € 9.993 voor het reanimatienetwerk!

Riethovenaren doneren € 9.993 voor het reanimatienetwerk!

Het resultaat van de fondsenwerving door de AED-werkgroep van de Kernraad kan alleen maar FANTASTISCH genoemd worden:

– de leden van Rabobank de Kempen hebben via hun stem in de Rabo ClubSupport-actie € 460,11 bijeengebracht.

– de donatieactie, waarbij de AED-ambassadeurs huis aan huis een folder hebben afgegeven, heeft als voorlopig eindresultaat het onwaarschijnlijke bedrag van € 9.533 opgeleverd. Ongeveer 400 gezinnen hebben reeds een bijdrage overgemaakt!

– vier organisaties of ondernemers hebben toegezegd een AED met buitenkast te zullen plaatsen of beschikbaar te zullen stellen. De eerste nieuwe AED is inmiddels geplaatst op sportpark Den Droevendaal en aangemeld bij HartslagNu door voetbalvereniging VV Riethoven.

– het Coöperatiefonds van Rabobank de Kempen heeft toegezegd het totaalproject om in Riethoven te komen tot een duurzaam dekkend reanimatienetwerk te ondersteunen met een bedrag van maar liefst € 5.000.

De Kernraad bedankt Drukkerij Snep voor het gratis verzorgen van de huis-aan-huis folders en natuurlijk alle AED-ambassadeurs. Bijna 30 dorpsgenoten hebben één of meerdere avonden opgeofferd om huis-aan-huis de Riethovenaren te informeren over het op te zetten reanimatienetwerk. En dus met succes!

De AED-werkgroep gaat nu op zoek naar geschikte locaties om de AED’s op te hangen. We kunnen op dit moment nog niet aangeven hoeveel AED’s we nu kunnen plaatsen; het gaat niet alleen om de aankoop van AED’s, maar ook de aanschaf van buitenkasten en de installatiekosten. Verder willen we meteen een service- en onderhoudscontract afsluiten voor een periode van vijf jaar.

De AED’s zelf halen hun energie uit een batterij met een lange levensduur, maar de buitenkasten hebben voor de verwarming en de verlichting elektriciteit nodig. De AED-werkgroep is bij haar eerste verkenningen voor locaties voor de plaatsing van de AED’s geconfronteerd met hoge aansluitkosten op het elektriciteitsnet.

We denken dat we desondanks met de donaties en toezeggingen van dit moment zeker een minimale, maar voldoende, dekkingsgraad voor het dorp kunnen realiseren en de duurzaamheid van dit netwerk kunnen garanderen. Maar hoe sneller een AED gebruikt kan worden bij hartfalen, hoe groter de kans voor het slachtoffer om een hartstilstand ongeschonden te overleven. Dus zal de AED-werkgroep de donatieactie en de werving van andere fondsen voorlopig voortzetten om het AED-netwerk zo fijnmazig mogelijk te kunnen maken.

Ook gaan we in het voorjaar weer reanimatiecursussen aanbieden om het aantal Burgerhulpverleners verder uit te breiden en herhalingsinstructies om de vaardigheden van de huidige Burgerhulpverleners op peil te houden. Als u wil weten hoe het oproepsysteem van HartslagNu werkt, bekijk dan deze animatie.

U kunt uw bijdrage aan de realisatie van het Riethovense AED-netwerk nog steeds overmaken naar NL 40 RABO 0157 7127 02 t.n.v. Stichting Kernraad Riethoven onder vermelding van ‘Bijdrage AED-netwerk’.

AED-werkgroep Kernraad Riethoven.