Ter herinnering: Reanimatiecursussen in de Hofstek.

Ter herinnering: Reanimatiecursussen in de Hofstek.

De Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost Brabant (SRO-ZOB) verzorgt in de maand oktober in de Hofstek cursussen Basic Life Support (BLS), inclusief het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Op de avonden van de maandagen 4 en 11 oktober kunt u een reanimatie-herhalingscursus en op de avonden van de dinsdagen 12 en 19 oktober een reanimatie- basiscursus volgen, steeds van 19.00 tot 22.00 uur.

U kunt zich per e-mail inschrijven via info@reanimatieonderwijszob.nl of via het aanmeldformulier op de website van SRO-ZOB. Bij de inschrijving dient u uw naam, uw geboortedatum, adres en telefoonnummer te vermelden en aan te geven of u een basis – of herhalingscursus wenst te volgen en welke cursusdatums uw voorkeur hebben. U dient in verder aan te geven dat u de cursus in de Hofstek in Riethoven wenst te volgen.

Mocht het aantal inschrijvingen groter zijn dan het aantal nu beschikbare plaatsen, dan worden eventueel extra cursusavonden gepland. Dus ook als u een cursus wilt volgen, maar op de genoemde avonden verhinderd bent, kunt u zich nu opgeven.

De kosten van zowel een basiscursus als een herhalingscursus BLS met AED bedragen € 45,00 per deelnemer. Diverse zorgverzekeraars vergoeden het gehele of een gedeelte van het cursusgeld bij een aanvullende verzekering. 

U ontvangt na afloop van de cursus het lesboek “Basale reanimatie inclusief AED” en een officieel NRR-diploma. Mocht u al in het bezit zijn van het lesboek en een NRR-diploma, dan kunt u dat bij de aanmelding vermelden.

AED-werkgroep Kernraad Riethoven.