Uitrol ErvenPlus Riethoven gestart.

Uitrol ErvenPlus Riethoven gestart.

Ondanks de beperkingen van het corona-regime heeft Brabants Landschap de afgelopen maanden op de erven van de inwoners van Riethoven, die zich daarvoor hadden aangemeld, erfscans uitgevoerd. Onlangs is gestart met het uitleveren van de beplanting en de nestkasten aan de eigenaren van deelnemende erven.De eerste nestkasten werden op 13 november jongstleden door Jochem Sloothaak, Coördinator Soortenbescherming van Brabants Landschap, op het Walikerplein overhandigd aan een van de Riethovense deelnemers, de familie Morselt.

Frank Morselt ontvangt het ErvenPlus-muurschildje
van Jochem Sloothaak van Brabants Landschap
© Ger Cremers

Meerriethoven

Bij deze overhandiging was wethouder Mathijs Kuijken aanwezig als vertegenwoordiger van de gemeente Bergeijk; de gemeente Bergeijk is, samen met de provincie Noord-Brabant, de subsidieverstrekker voor het lokale ErvenPlus-project.Kernraad-voorzitter Will van Gerwen trad tijdens deze ceremonie namens initiatiefnemer de Kernraad op als gastheer.

Naast de materialen voor de soortgerichte maatregelen op hun erf ontving de familie Morselt het eerste muurschildje in de gemeente Bergeijk. Dit muurschildje is niet alleen een bevestiging van hun deelname aan Erven Plus, maar laat ook aan passanten zien dat de familie hun erf geschikt heeft gemaakt voor erfbewonende soorten.

© Brabants Landschap

Meerriethoven

Ook de andere deelnemende erfeigenaren in Riethoven ontvangen dit muurschildje, zodat straks zichtbaar is op welke erven een bijdrage geleverd wordt om het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis te verbeteren.

De oproep van de Kernraad heeft uiteindelijk geleid tot 21 erfscans in Riethoven. Er is in deze subsidieronde ruimte voor de deelname van nog maximaal 35 erven uit de gemeente Bergeijk. Aanmelden kan via de site van het Brabants Landschap. Mochten er zich meer deelnemers aanmelden, dan overweegt de gemeente Bergeijk om deel te nemen aan een nieuwe subsidieronde.

Kernraad Riethoven.