Uitstel projecten Kernraad als gevolg van corona-crisis.

Uitstel projecten Kernraad als gevolg van corona-crisis.

Als gevolg van de corona-crisis zijn bijna alle werkzaamheden van de Kernraad stil komen te liggen. De volgende projecten zijn tot betere tijden uitgesteld:

– DorpsVoorzieningenPlan: De eerste bijeenkomst van de werkgroep, die een plan gaat maken om tot een toekomstbestendig voorzieningenniveau in Riethoven te komen, was gepland op 18 maart. Belangrijkste onderwerp was het vaststellen van de enquête voor organisaties en verenigingen, die we voor de zomervakantie wilden afronden.

– project ErvenPlus: Op 14 april was een informatiebijeenkomst gepland voor de dorpsgenoten, die zich hebben aangemeld. De uitvoerder van dit project, Brabants Landschap, heeft al haar activiteiten stilgelegd tot 1 juni.

– dekkend AED-netwerk: De eerste AED’s zijn reeds aangekocht, maar de bestelling van de resterende AED’s en de installatie zijn uitgesteld. De reanimatiecursussen van 20 april en 11, 18 en 25 mei gaan niet door. Ook de bijeenkomst, die op 27 mei gepland was om samen met onder andere de AED-ambassadeurs het project af te sluiten, komt te vervallen.

– symposium ‘De Dorpsondersteuner in de kern’: Het jubileumsymposium op 24 maart ter gelegenheid van 5 jaar dorpsondersteuning in Riethoven heeft geen doorgang kunnen vinden.

Als de overheidsmaatregelen de werkzaamheden weer het mogelijk maken en het gevaar op besmetting met het coronavirus tot een voor iedereen aanvaardbaar risico is teruggebracht, zal de Kernraad nagaan hoe we met deze projecten verder gaan. Alle betrokkenen ontvangen daarover tijdig bericht.