Vandalisme op de Oude Schoolweg!

Vandalisme op de Oude Schoolweg!

Op 13 november 2020, de dag dat 99 jaar eerder het gebouw van de basisschool officieel werd geopend, hebben wethouder Mathijs Kuijken en de voorzitter van de Kernraad Will van Gerwen samen de nieuwe straatnaam onthuld van wat wel de verlengde Hennepstraat werd genoemd. Eerder werden op deze ‘Oude Schoolweg’ door de gemeente al klimaatbomen geplant en werd de berm ingezaaid met een naar historie verwijzend kruidenmengsel.

Begin december 2020 kreeg de Kernraad bericht van een dorpsgenoot dat het straatnaambord aan de kant van de Boekweitstraat verdwenen was. En een dikke maand later werd gemeld dat ook het straatnaambord aan de kant van de Bosweg is weggehaald. De staander, waaraan de dit bord bevestigd was, was uit de grond getrokken. Je reinste vandalisme dus!

De Kernraad heeft er begrip voor dat niet iedereen de initiatieven van de Kernraad om via verwijzingen naar de Riethovense historie een bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp te leveren op dezelfde wijze waardeert. Maar de Kernraad vindt ook dat we als gemeenschap vernielingen aan en ontvreemding van publiek eigendom niet kunnen accepteren.

Vandaar de oproep van de Kernraad om, mocht u op de dagen voor zaterdag 5 december 2020 of zaterdag 16 januari 2021 iets gemerkt hebben in relatie met dit vandalisme, dat te melden bij de politie via de website www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen of via 0900 – 8844 bij de wijkagent voor Riethoven Jan van Poppel.

Gelukkig heeft de gemeente inmiddels toegezegd de borden spoedig te zullen vervangen!

Kernraad Riethoven.