Verslag digitale ‘Openbare Jaarvergadering 2020’

Verslag digitale ‘Openbare Jaarvergadering 2020’

Inleiding.

Aangezien door de coronacrisis de organisatie van een Openbare Jaarvergadering 2020 niet mogelijk was, heeft de Kernraad een Jaarverslag 2020 gepubliceerd via de dorpswebsite en in de februari-uitgave van de Houwmouw.

Daarbij werden de Riethovenaren opgeroepen om te reageren op de activiteiten van de Kernraad en een bijdrage te leveren aan haar programma. Toegezegd werd het resultaat van deze ‘digitale jaarvergadering’ in een verslag zouden worden vastgelegd.

De Kernraad doet conform de toezegging bij dezen verslag van de ontvangen reacties.

Reactie op activiteiten.

In een reactie op het jaarverslag wordt de Kernraad bedankt voor de informatie en voor de inzage in haar beleid. Geconstateerd wordt dat door de omstandigheden werkzaamheden vertraagd worden en beslissingen worden uitgesteld, maar dat dat overmacht is.

Reacties op programma.

– In een reactie op het jaarverslag wordt verzocht om vooral te zorgen dat de door de gemeente toegezegde fietspaden gerealiseerd worden. Ook wordt in deze reactie gewezen op het onveilig rijgedrag van automobilisten op de Broekhovenseweg met de spaarzame verlichting als extra aandachtspunt voor deze weg.

– In de weken na de publicatie van het jaarverslag heeft de Kernraad twee berichten ontvangen (zonder verwijzing naar het jaarverslag) waarin dringend aandacht gevraagd wordt voor verkeersonveiligheid en -overlast op de Hobbel en Walik en op de Broekhovenseweg.

Actie van de Kernraad.

De Kernraad zal in haar jaarlijks overleg over verkeerszaken met de gemeente Bergeijk met klem wijzen op de meldingen over verkeersonveiligheid en -overlast op de Riethovense wegen, die de Kernraad regelmatig van inwoners ontvangt.