Vuurwerk rond de jaarwisseling.

Vuurwerk rond de jaarwisseling.

Het afsteken van vuurwerk is voor veel mensen het hoogtepunt van de jaarwisseling en maakt voor veel anderen de overgang naar een nieuw jaar extra feestelijk. Als echter daarbij onvoldoende rekening gehouden wordt met de veiligheid en het voorkomen van overlast, is de jaarwisseling juist een angstig dieptepunt voor buurtgenoten bij aanvang van het nieuwe jaar. En dat kan toch onmogelijk de bedoeling zijn!

Rond de afgelopen jaarwisseling heeft de politie vijf (!) keer een verzoek van een dorpsgenoot ontvangen om een einde te maken aan bovenmatig overlast of aan een gevaarlijke situatie vanwege het afsteken van vuurwerk. Daarnaast ontving ook de Kernraad nog een aantal andere meldingen van overlast, vandalisme, brandgevaarlijke situaties, lichamelijk letsel en schade.

Sinds dit jaar is het afsteken van knalvuurwerk, knalstrengen, enkelschotbuizen en vuurpijlen verboden en mogen consumenten alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur vuurwerk afsteken. De Gemeenteraad heeft na de jaarwisseling aan het College gevraagd na te gaan of het mogelijk is om in de gemeente Bergeijk de regels rondom vuurwerk nog verder aan te scherpen. Het College heeft geconcludeerd dat een verdere aanscherping juridisch niet te onderbouwen is. Het College heeft wel toegezegd het huidige beleid van een intensivering van handhaving en opsporing voort te zetten.

Bij dezen roept de Kernraad de Riethovenaren op om bij het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zich aan de afsteektijden te houden en overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen. Zorg er voor dat uw feest er niet toe leidt dat buurtgenoten met grote angst en veel ergernis aan het nieuwe jaar moeten beginnen.

De Kernraad vraagt ook aan de ouders om alert te zijn op de vaak minderjarige kinderen die rond oud op nieuw zonder toezicht met vuurwerk door het dorp trekken. Een goed gesprek met uw kind over dit onderwerp werkt beter dan het wijzende vingertje van anderen; dat laatste werkt bij veel kinderen (en volwassenen) zelfs vaak averechts.

Mocht u toch getuige zijn van vernielingen of bovenmatig overlast ondervindt, dan is het van groot belang dat u dat direct meldt. Dat kan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via telefoonnummer 0800-0700. Geef daarbij specifieke informatie over de locatie, het signalement van de dader en wellicht kunt u ook een foto van de dader maken. In een heterdaad-situatie bij bijvoorbeeld een vernieling kunt u natuurlijk de noodlijn 112 bellen; dit is de snelste route naar politie-assistentie.

U kunt ook via de Meld en Herstellijn (0497-551480) bij de gemeente een melding doen van vernielingen. Bent u zelf slachtoffer geworden van vernieling doe dan altijd aangifte bij de politie. Dat kan digitaal via de website www.politie.nl/aangifte.

Samen houden we Riethoven veilig en leefbaar.

Kernraad Riethoven.