Organisatie Fietsmaatjes Riethoven

Fietsmaatjes Riethoven

De Stichting Gemeenschapswerk De Rietstek coördineert dit nieuwe project Fietsmaatjes Riethoven.
De stichting, de Coöperatie Meer Riethoven, de KBO, de dorpsondersteuner, dorpsbewoners, mantelzorgers en vrijwilligers zijn afgelopen jaar enthousiast geraakt voor het idee om met gebruikmaking van duo fietsen in Riethoven
een nieuw initiatief “Fietsmaatjes Riethoven” toe te voegen aan de activiteiten voor onze kwetsbare inwoners. Zij kunnen samen met de vrijwilligers plezier beleven aan het samen fietsen, maar vooral ook mee “blijven” doen, elkaar ontmoeten, jong en oud samenbrengen, blijven bewegen en als onderdeel van de aanpak van vereenzaming.

Meerriethoven

Werkgroep

Werkgroep:
1. Sander van Dooren ( Voorzitter/coördinator)
2. Jack Spanbroek (Secretaris)
3. Ron Kwinten, (Penningmeester)
4. Janny Stevens, (Dorpsondersteuner)
5. Leontine Smits-Bollen (lid)
6. Marjo van Driel (coördinator gasten)
7. Riek Habraken (lid en tevens bestuurslid KBO)
8. Karolien Manders (coördinator vrijwilligers)
9. Ted Kennis (lid)
10.Theo van der Linden (lid)

 

Meerriethoven

Contact met de werkgroep