Boerderij Boshovensestraat 11

Beluister hier de informatie over het object!

Bijzondere langgevelboerderij

Dit pand is een grote langgevelboerderij van het oudste type met belangrijke delen van een dragend houtskelet van naar schatting vierhonderd jaar oud. De huidige bestemming is woonhuis. Het stond bekend als ‘het Wevershuis’ omdat de bewoner Francis Smets (Sus/Cis de Wever) in het midden van de negentiende eeuw behalve boer ook linnenwever was. De boerderij is op enige afstand evenwijdig aan de straat gebouwd en telt één bouwlaag en een kap. Het originele woongedeelte ligt rechts en in de rechter achterhoek bevindt zich een kelder, met daarboven een opkamer. Dit gedeelte heeft als gevolg van negentiende-eeuwse wijzigingen grotendeels dragende muren. De buitengevels zijn uitgevoerd in rode handvorm baksteen in kruisverband. De kap heeft rechts een wolfseind en aan de linkerzijde een laag aflopend eindschild. De straatgevel is hoger dan de achtergevel. De bedekking bestaat grotendeels uit riet. 

Het pand is een gemeentelijk monument. 

 

Afbeelding: Boerderij omstreeks 1950.

Meerriethoven