Visvijver ‘De Waterspin’

Beluister hier de informatie over het object!

Visvijver ‘De Waterspin’

Op de plek waar deze visvijver werd aangelegd was vroeger een nat weiland met de naam “de Roten” die Nol Geboers (bijnaam Nolleke Spin) pachtte van de gemeente. Visclub “’t Sonneke” wilde hier al heel lang een visvijver aanleggen maar pas in 1984 stak burgemeester Jack van Beek de eerste spade in de grond. Het witte zand uit de bodem werd met behulp van een zandzuiger afgegraven en afgevoerd. De vijver is op sommige plaatsen 4,80 meter diep. Vervolgens werden de oevers aangeplant met bomen en waterplanten. 

In 1986 werd de vijver officieel geopend voor de vissers en kreeg de vijver zijn  naam “De Waterspin” , verwijzend naar de eerdere pachter Nolleke Spin. In de vijver zitten snoeken, brasems, snoekbaarzen, voorntjes, palingen en karpers. Nieuwe vis wordt elk jaar in februari – maart aangevoerd en losgelaten in de vijver. Vissen is alleen toegestaan voor leden van de visclub met een visakte en voor vissers die in het bezit zijn van een dagkaart. 

Jaarlijks broeden hier enkele koppels eenden, meerkoeten en futen. De vijver krijgt zijn water van twee wellen in de vijverbodem. 

 

Afbeelding: Visvijver de Waterspin.

Meerriethoven
De visvijver wordt uitgegraven