De eerste school

Beluister hier de informatie over het object!

De eerste school aan de Molenstraat

Tot 1840 werd het kostershuis, dat bijna tegen de tegen de kerk stond aangebouwd, gebruikt als school. Dit gebouw was versleten en de gemeente besloot tot de bouw van een nieuwe school met een onderwijzerswoning. Het nieuwe schoolgebouw werd gebouwd op de hoek van de kerkpad naar Broekhoven en de toen nog lege Molenstraat. Het werd goedkoop, zonder spouwmuren, gebouwd en was dus erg vochtig. Het linkerdeel werd bestemd tot onderwijzerswoning, het rechterdeel tot school, zijnde één klaslokaal. 

In 1872 bleek de school te klein en werd er pal naast de oude een nieuwe school gebouwd. De oude school bleef dienstdoen als onderwijzerswoning. Er kwam meer woonruimte, maar geen extra comfort. De hoofdonderwijzers die er woonden klaagden over de slechte toestand van het huis. In 1921 ruilde meester Knoops het dan ook graag in voor de onderwijzerswoning van de nieuwe school aan de huidige Schoolstraat. In 1930 verkocht de gemeente het aan de familie Stevens-Bottram die het verbouwden tot woning. In 1980 kocht de gemeente het terug en werd het gerestaureerd. Het rechtergedeelte werd tot 1993 gebruikt als politiepost, het linkergedeelte als woning. In 1993 werd het particulier verkocht aan de bewoner, voormalig agent Koos Hassink. 

Het gebouw is een gemeentelijk monument. 

 

Afbeelding: Voormalige eerste school links en onderwijzerswoning rechts.

Meerriethoven
Midden de eerste school en onderwijzerswoning. Rechts de tweede school.