Gildeveld ‘Aan de Schutsboom’

Beluister hier de informatie over het object!

Gildeveld ‘Aan de schutsboom’

Op dit terrein van ongeveer vijftien are van het Sint Anna gilde staat de schutsboom waar om de vier jaar het koningsschieten plaatsvindt. Dat gebeurt op de maandagmorgen van de teerdagen, de dag na de eerste zondag in juli. Het gildelid dat met het geweer het laatste stukje van de houten vogel van de schutsboom schiet wordt koning. De schutsboom staat hier al vanaf het midden van de negentiende eeuw. Daarvoor stond hij op de Voort. Het Sint Anna gilde stamt van 1488. 

Aan het doodlopende straatje naast het terrein werd nadat er in de jaren zeventig huizen verschenen toepasselijk de straatnaam ‘Aan de Schutsboom’ toegekend. 

Tot 1970 werd hier op zondagen door het gilde geoefend en ook werden er schietcompetities georganiseerd. Na de aankoop van een stukje grond aan de Vlasstraat verhuisde dat naar die locatie waar later in 2004 ook het huidige gildelokaal ‘de Guldhut’ werd geopend. 

 

Afbeelding: Koningsschieten in 1967.

Meerriethoven