Huisven

Beluister hier de informatie over het object!

Huisven

Het Huisven op de Einderheide is een typisch heideven dat is ontstaan door verstuiving van de dekzandlagen. De bodem bestaat uit leemhoudend zand, waarop het water blijft hangen. In de zomer kan het ven regelmatig helemaal droogvallen. 

In de loop van de twintigste eeuw werd een groot deel van de Einderheide bebost of ontgonnen voor landbouwgrond. Hierbij werden de natte delen drooggelegd door middel van een slotenstelsel wat een verdrogend effect had op het ven. 

Er komen bijzondere planten voor zoals veenpluis, zonnedauw, klokjesgentiaan en moeraswolfsklauw. Het ven is een belangrijke voortplantingsplaats voor amfibieën zoals groene en bruine kikkers. De oevers zijn een belangrijk leefgebied van de levendbarende hagedis. 

Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er door de Riethovense bevolking in winterse tijden veel geschaatst op dit ven. Er staat sindsdien mede door de verdroging zo weinig water in het ven dat dit nu niet meer mogelijk is. 

In 2000 werd het door de Jeugdgroep IVN Riethoven aangelegde natuurleerpad ‘Het Huisven’ geopend. 

Langs een uitgezette route werden bordjes geplaatst met informatie over het landschap en de aanwezige flora en fauna.

 

Afbeelding: Bovenaanzicht van het Huisven.

Meerriethoven