Kerkhof

Beluister hier de informatie over het object.

Kerkhof

Oorspronkelijk lag er alleen een klein kerkhof achter de kerk. Door de afbraak van de oude school rond 1850 kwam er ruimte aan de voorkant van de kerk. Deze ruimte werd bestemd tot kerkhof voor pastoors en tot kinderkerkhof. Tot 1930 was de kindersterfte erg hoog. Een kleine strook, afgescheiden door een haagje, was bestemd voor niet gedoopte kinderen. In 1930 kocht het kerkbestuur aan de linkerzijde een extra strook grond voor uitbreiding van het kerkhof en het kerkplein. In 1932 bouwde men de nog steeds bestaande Calvarieberg van onder meer puin van de verbouwing van de kerk in 1930. In 1990 kocht het kerkbestuur aan de achterzijde opnieuw een aangrenzend perceel om het kerkhof groter te maken.  

De muur aan de oostzijde van het kerkhof werd in 1802 gebouwd met restanten van de oude schuurkerk die tot 1798 in gebruik was. Achter op het kerkhof staat een bijna 200 jaar oude monumentale bruine beukenboom. 

Vanaf 1900 was het kerkplein op zondag het middelpunt van het dorpsleven. Na de hoogmis beklom de gemeente-omroeper zijn spreekgestoelte om allerlei mededelingen te doen. Deze verhoging bevindt zich nog voor de kerk in de hoek van de ommuring. 

 

Afbeelding: Kerkhof omstreeks 1969.

Meerriethoven
Afbeelding: Kerkhof met Kerk.