Kruising De Voort

Beluister hier de informatie over het object!

Kruising de Voort

Komende van Westerhoven steekt men net binnen de bebouwde kom het beekje de Rijt over, waar Riethoven (Rijthoven) naar is vernoemd. Het beekje, dat twee kilometer verder op Boshoven ontspringt, staat nu vrijwel altijd droog maar was vroeger in natte tijden soms moeilijk oversteekbaar. De naam de Voort is afgeleid van ‘voorde’ wat doorwaadbare plaats betekent. De Voort is een van de negen gehuchten waaruit Riethoven is ontstaan. Het lag niet alleen aan de weg tussen Westerhoven en Steensel maar breder gezien ook aan de handelsweg tussen Luik en Den Bosch. De Voort was een ideale pleisterplaats om wat te eten of te drinken of om te overnachten. 

Rond 1900 stonden er op drie van de vier hoeken van de kruising cafés. Van Westerhoven uit gezien stond links voor de kruising Café de Sleutel, links na de kruising Café Sol en rechts na de kruising Café Smets-Sol. Café Sol werd in het begin van de 20e eeuw verbouwd tot woning. De andere twee cafés  werden later om verkeersveiligheidsredenen afgebroken. Café Smets-Sol, waar een smederij bij was, in de jaren vijftig en Café de Sleutel, waar een kolenhandel bij was, in de jaren zeventig. 

Ze werden verderop in de Dorpsstraat voortgezet als respectievelijk Café ’t Sonneke (nu restaurant Anno54) en Hotel Restaurant de Sleutel. 

Op het veldje bij de schuilhut staat een bord met verdere historische informatie. 

 

Afbeelding: Kruising naar Westerhoven omstreeks 1915.

Meerriethoven
Afbeelding: Interieur De Sleutel omstreeks 1960.
Afbeelding: Albert Antonis in zijgevel van De Sleutel, omstreeks 1935.