Natuurpad ‘De Beemd’

Beluister hier de informatie over het object!

De Beemd

Dit natuurleerpad van ongeveer drie kilometer op de Hobbelerheide werd in 1986 door de Jeugdgroep-IVN Riethoven gerealiseerd. Het pad loopt over zandpaden met historische namen als ‘De Steen’, ‘De Gemeijnt en  ‘De Beemd’. Voor de oversteek van ‘De Steen’ naar ‘De Gemeijnt’ werd een smal wandelpad gemaakt door een bestaande houtwal. De beek de Run stroomt op enkele honderden meters parallel aan ‘De Steen’. 

De opzet van het pad was om mensen en met name Riethovenaren natuurbewuster te maken. Langs de uitgezette route werden bordjes geplaatst met informatie over het landschap en de aanwezige flora en fauna. 

Het is een wisselend landschap met bossen, akkers en weilanden. Er is dan ook een brede variatie aan zowel bomen zoals els, den, linde, wilg en berk als aan struiken zoals vogelkers, lijsterbes, brem, braam, krentenboom en vuilboom. En ook de klimplant kamperfoelie komt er veelvuldig voor. Al die vegetatie zorgt weer voor een breed scala aan insecten. 

Er huizen veel vogels zoals kievit, vink, merel, mees, ekster, tjiftjaf en buizerd. En tenslotte zit er nog wild zoals ree, vos, haas en konijn. 

 

Afbeelding: Tjftjaf, een vogelsoort die te zien is rond dit wandelpad. Foto door waarneming.nl

Meerriethoven