Oude Schoolweg

Beluister hier de informatie over het object!

Oude Schoolweg

Tot 1900 was deze zandweg een belangrijke doorgaande route door Riethoven. Vanuit het centrum in de richting Kapelstraat kwamen alle invalswegen aan de noordzijde van Riethoven daar bij een kruispunt bij elkaar. In 1840 werd op de hoek van de Molenstraat een nieuwe school gebouwd. De oude school was tot dan bij de kerk. 

De naam Schoolweg kwam voor het eerst voor op een landmeterskaart uit 1828. Op  topografische kaarten van het Kadaster bleef deze naam gehandhaafd tot 1953.   

Na 1900 verloor de weg haar belangrijkheid nadat een andere weg door het centrum verhard werd. En in 1921 ook de functie als schoolweg toen er een nieuwe school kwam aan de huidige Schoolstraat.  

In 1953 verscheen voor het eerst de naam van het uitbreidingsplan Mortakkers voor het gebied tussen de Schoolweg en kerkhof. Na de realisatie in 1969 werden daar straatnamen toegekend en de Schoolweg  kreeg nu officieel de naam Hennepstraat. 

In 2020 werd op initiatief van de Kernraad de oude naam voor het onverharde gedeelte in ere hersteld. Om verwarring met de Schoolstraat te voorkomen werd de naam aangepast en werd het Oude Schoolweg. De gemeente verfraaide de weg door het planten van bomen en bloemen. 

 

Afbeelding: Oogsten aan de Oude Schoolweg omstreeks 1960.

Meerriethoven