Plaetsen

Beluister hier de informatie over het object!

De vier ‘plaetsen’ in Riethoven

‘Plaetsen’ waren van oorsprong verzamelplekken voor het vee. Vandaar gingen ze naar de heide of naar de weides of keerden ze daarvan terug. Ze hadden meestal een driehoekige vorm en ze lagen vaak aan de rand van het dorp. Er werden bomen op geplant om bescherming te bieden tegen blikseminslag. Soms lag in het midden een waterplas die diende als drinkplaats voor het vee en tevens als bluswatervoorziening. In andere regio’s in Nederland werden ze ook wel ‘brinken’ of ‘heuvels’ genoemd. 

In Riethoven bleven er vier zichtbare ‘plaetsen’ over, aan de Boshovensestraat, op Walik, aan de Kapelstraat en op de Hobbel. 

In 2018 werden ze opgeknapt en voorzien van informatieborden, nieuw meubilair en extra monumenten. 

Aan de Boshovensestraat en Kapelstraat werden oude landbouwwerktuigen opgesteld, respectievelijk een ploeg en een eg. Op de Hobbel verrees een houten richtingwijzer als symbool van de daar vroeger lopende handelsweg van Luik naar Den Bosch. En op Walik werd er naast de opgeknapte Rythoviusbank een houten sculptuur van Bisschop Rythovius geplaatst. 

Op de borden staat verdere, onder andere historische, informatie over de omgeving. 

Op de ‘plaetse’ van Boshoven staan zomereiken waarvan de dikste en dus oudste ongeveer 125 jaar geleden geplant werden. 

 

Afbeelding: Plaetse Boshoven.

Meerriethoven
Opening van de plaetse op Boshoven (2018)