Schietberg

Beluister hier de informatie over het object!

De schietberg

De Schietberg kwam aan zijn naam door de schietoefeningen die er in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw plaatsvonden. De Burgerwacht werd door de overheid in 1918 opgericht om de bevolking te beschermen tegen ‘revolutionaire woelingen’. De Nederlandse autoriteiten waren erg geschrokken van de Russische Revolutie en de opstanden in Duitsland en Oostenrijk. Burgers in het uniform van de Burgerwacht gingen daarom onder meer oefenen in het hanteren van wapens. Ook in Riethoven kwam er een geüniformeerde Burgerwacht en die ging oefenen bij de ‘hoogste berg’ van het dorp hier op de Einderheide. De heuvel zelf diende om de afgevuurde kogels in op te vangen. Bij de mobilisatie in 1939 moesten alle wapens en munitie worden ingeleverd ten behoeve van het leger. De Burgerwacht werd door de Duitse bezetter in 1940 ontbonden en daarna niet meer heropgericht. 

In 1952 werd door de overheid nog wel de Burger Bescherming (BB) opgericht, dit om de bevolking te beschermen tegen oorlogsgeweld in de periode die nu bekend staat als ‘de Koude Oorlog’. Maar de leden hiervan kregen geen wapens in handen. Deze BB werd in 1986 opgeheven. De “berg” wordt nu alleen nog druk bezocht door wandelaars en trimmers en in strenge winters door kinderen die er met hun slee vanaf glijden. 

 

Afbeelding: Riethovense burgerwacht omstreeks 1938.

Meerriethoven