Werken en ondernemen

Thema: werken en ondernemen

De wereld om ons heen is continu onderhevig aan verandering en werken & ondernemen zijn belangrijke pijlers voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat, het behoud van veelzijdige en goede basisvoorzieningen én een prettige sociaal-maatschappelijke omgeving. Maatschappelijke uitdagingen, waar we ook in Riethoven voor komen te staan, vragen om innovatieve oplossingen. Met name ondernemers durven te zoeken naar dergelijke oplossingen. Vandaar dat samenwerking met het (lokale) bedrijfsleven en het bevorderen van het ondernemers- en werkklimaat hoog op onze agenda staan. Hierbij proberen we de diversiteit aan (ondernemers)initiatieven ook te koppelen aan het algemene dorpsbelang, waardoor ondernemers zich (nog) meer betrokken zullen voelen bij hun leefomgeving.

Samenwerking met en van het (lokale) bedrijfsleven en het bevorderen van het ondernemers- en werkklimaat staan hoog op onze agenda. Hierbij proberen we de diversiteit aan (ondernemers)initiatieven ook te koppelen aan het algemene dorpsbelang, waardoor ondernemers zich (nog) meer betrokken zullen voelen bij hun leefomgeving én andersom.

Wat willen en doen we:

  • Lokale bedrijvigheid stimuleren
  • Dorpspotentieel beter benutten;
  • Gedachtengoed: “think local, buy local” stimuleren;
  • Een verbeterd ondernemers- & werkklimaat in Riethoven;
  • Informatief overzicht van in Riethoven gevestigde bedrijven en in Riethoven woonachtige ondernemers op de website van Meer Riethoven;
  • LinkedIn-Groep Ondernemend Riethoven; Zakelijk social media platform van en voor (Riethovense) professionals en ambassadeurs verder uitbreiden en onderhouden; https://www.linkedin.com/groups/13748124/
  • Constructief contact met de OVR (Ondernemers Verenging Riethoven). Mogelijke samenwerkingen en ondersteuning verder bekijken;
  • Ondernemersinitiatieven, gekoppeld aan het algemene dorpsbelang, ondersteunen en verder (helpen) initiëren;

Contact: info@meerriethoven.nl

Contactpersoon:
Kees Lepelaars
https://www.linkedin.com/in/kees-lepelaars-80420915/

LinkedIn-groep ‘Ondernemend Riethoven’: https://www.linkedin.com/groups/13748124/

Meer Riethoven

Website “Meer Riethoven” is een dorpswebsite van, voor en over het dorp Riethoven. Het is een nieuw informatieplatform voor de inwoners, nieuwkomers, bezoekers, toeristen en andere geïnteresseerden.

Lees nu verder