Dorpsondersteuner Riethoven

Adresgegevens

Lieneke Verspaandonk

Tel.: 06 – 55 22 58 56
E-mail: dorpsondersteuner@meerriethoven.nl

Koffiemoment elke 1e donderdag van de maand in de Rietstek van 10.30-12.00 uur

Lieneke nodigt iedereen uit die met haar kennis wil maken of in gesprek gaan, tijdens het maandelijkse koffiemoment op elke 1e donderdag in de maand. Je kunt dan gewoon binnenlopen in de Rietstek. Het eerste koffiemoment start op donderdag 7 april a.s. De volgende data zijn 2 juni, 7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november en 1 december. Donderdag 5 mei niet i.v.m. Bevrijdingsdag en 4 augustus ook niet i.v.m. zomervakantie en sluiting Rietstek.